כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/8
שאלה 1
איזה נס התרחש בשביעי של פסח ?
2/8
שאלה 2
מתי יש לערוך 'עירוב תבשילין' ?
3/8
שאלה 3
מדוע קבעו חז"ל את היום שאחרי החג כ'אסרו חג' ?
4/8
שאלה 4
מה נוהגים לעשות ב'אסרו חג' ?
5/8
שאלה 5
מדוע נוהגים לערוך 'סעודת משיח' בשביעי של פסח ?
6/8
שאלה 6
מה מסמלת המימונה ?
7/8
שאלה 7
מה צריך לעשות במוצאי החג ?
8/8
שאלה 8
מה צריך לבדוק כשקונים חמץ לאחר הפסח ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד