כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
איזה נס התרחש בשביעי של פסח?
2/6
שאלה 2
מדוע נוהגים לאכול 'סעודת משיח' בשביעי של פסח?
3/6
שאלה 3
מתי יש לערוך 'עירוב תבשילין'?
4/6
שאלה 4
מדוע קבעו חזל את היום שאחרי החג כ'אסרו חג' בימינו?
5/6
שאלה 5
מה מסמלת המימונה?
6/6
שאלה 6
מה יש לבדוק כשקונים חמץ לאחר הפסח?
התרגול הסתיים
כל הכבוד