כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
באיזה תאריך מקריבים את קרבן הפסח ?
2/4
שאלה 2
מה בקשו ממשה אלו שהיו טמאים ב-י"ד בניסן ?
3/4
שאלה 3
מה עונה ה' על בקשתם ?
4/4
שאלה 4
מה דינו של מי שיכל להקריב קרבן פסח בזמן ולא עשה זאת ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד