כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/10
שאלה 1
באיזה תאריך מקריבים את קרבן הפסח ?
2/10
שאלה 2
מה בקשו ממשה אלו שהיו טמאים ב-י"ד בניסן ?
3/10
שאלה 3
מה עונה ה' על בקשתם ?
4/10
שאלה 4
מה דינו של מי שיכל להקריב קרבן פסח בזמן ולא עשה זאת ?
5/10
שאלה 5
מתי חל פסח שני בימינו ?
6/10
שאלה 6
מה שונה בתפילה בפסח שני ?
7/10
שאלה 7
מה נהוג לאכול בפסח שני ?
8/10
שאלה 8
מה מברכים על המצה בפסח שני ?
9/10
שאלה 9
אילו צדיקים נפטרו בפסח שני ?
10/10
שאלה 10
מה מלמד אותנו פסח שני ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
שעון
מקריבים פסח שני
דרך רחוקה
אכילת הקרבן
אין מצב אבוד
אוכלים מצות
תמיד אפשר לתקן