כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
מתי חל פסח שני בימינו ?
2/6
שאלה 2
מה שונה בתפילה בפסח שני ?
3/6
שאלה 3
מה נהוג לאכול בפסח שני ?
4/6
שאלה 4
מה מברכים על המצה בפסח שני ?
5/6
שאלה 5
אילו צדיקים נפטרו בפסח שני ?
6/6
שאלה 6
מה מלמד אותנו פסח שני ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד