כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/17
שאלה 1
כמה שמות יש לחג הפסח?
2/17
שאלה 2
מהי מצוות "והגדת לבנך"?
3/17
שאלה 3
כיצד נקרא האיסור שיהיה ברשותנו חמץ?
4/17
שאלה 4
מה אסור בחג הפסח?
5/17
שאלה 5
מהו חמץ?
6/17
שאלה 6
מה הזמן המקסימלי להכנת מצה?
7/17
שאלה 7
מה מסמלת המצה?
8/17
שאלה 8
מתי חייבים לאכול מצה?
9/17
שאלה 9
מדוע הצום בערב פסח נקרא 'תענית בכורות'?
10/17
שאלה 10
מתי עורכים שריפת חמץ?
11/17
שאלה 11
באילו הזדמנויות במהלך החג מדליקים נרות?
12/17
שאלה 12
כמה פעמים עורכים ליל סדר בחוץ לארץ?
13/17
שאלה 13
כמה מצות יש לשים בקערת ליל הסדר?
14/17
שאלה 14
מה אוכלים זכר למרירות וקושי השיעבוד?
15/17
שאלה 15
איזה נס התרחש בשביעי של פסח?
16/17
שאלה 16
מדוע נוהגים לאכול 'סעודת משיח' בשביעי של פסח?
17/17
שאלה 17
מה יש לבדוק כשקונים חמץ לאחר הפסח?
התרגול הסתיים
כל הכבוד