כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/17
שאלה 1
כמה שמות יש לחג הפסח ?
2/17
שאלה 2
מהי מצוות "והגדת לבנך" ?
3/17
שאלה 3
כיצד נקרא האיסור שיהיה ברשותנו חמץ ?
4/17
שאלה 4
מה אסור בחג הפסח ?
5/17
שאלה 5
מהו חמץ ?
6/17
שאלה 6
תוך כמה זמן המצה חייבת להיות מוכנה ?
7/17
שאלה 7
מה מסמלת המצה ?
8/17
שאלה 8
מתי חייבים לאכול מצה ?
9/17
שאלה 9
מדוע הצום בערב פסח נקרא 'תענית בכורות' ?
10/17
שאלה 10
מתי שורפים את החמץ ?
11/17
שאלה 11
באילו הזדמנויות במהלך החג מדליקים נרות ?
12/17
שאלה 12
כמה פעמים עורכים ליל סדר בחוץ לארץ ?
13/17
שאלה 13
כמה מצות יש לשים בקערת ליל הסדר ?
14/17
שאלה 14
מה אוכלים כדי לזכור את המרירות ואת קושי השיעבוד ?
15/17
שאלה 15
איזה נס התרחש בשביעי של פסח ?
16/17
שאלה 16
מדוע נוהגים לאכול 'סעודת משיח' בשביעי של פסח ?
17/17
שאלה 17
מה יש לבדוק כשקונים חמץ לאחר הפסח ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
בינוני
בוגרים