כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
באיזו פרה ניתן להשתמש כדי לטהר טמא מת ?
2/7
שאלה 2
היכן שורפים את הפרה ?
3/7
שאלה 3
מה שורפים יחד עם הפרה ?
4/7
שאלה 4
כיצד האדם ששרף את הפרה יכול להיטהר ?
5/7
שאלה 5
כמה ימים נמשך תהליך הטהרה של טמא מת ?
6/7
שאלה 6
באילו מימי הטהרה מזים על הטמא מאפר הפרה ?
7/7
שאלה 7
מה דינו של טמא מת שנכנס למקדש ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד