כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
באיזה תאריך חל צום גדליה ?
2/6
שאלה 2
מתי מתחיל הצום ?
3/6
שאלה 3
מה קורה אם צום גדליה חל בשבת ?
4/6
שאלה 4
מי חייב לצום?
5/6
שאלה 5
מה עושה מי ששכח מהצום ואכל ?
6/6
שאלה 6
מה עוד נוהגים לעשות ביום זה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד