כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/16
שאלה 1
באיזה תאריך חל צום גדליה ?
2/16
שאלה 2
מה היה תפקידו של גדליה בן אחיקם ?
3/16
שאלה 3
מי התנגד במיוחד לגדליה בן אחיקם ?
4/16
שאלה 4
למה גדליה לא נזהר כשאמרו לו שישמעאל רוצה להרוג אותו ?
5/16
שאלה 5
באיזה יום נרצח גדליה ?
6/16
שאלה 6
מה מטרתו של יום צום ?
7/16
שאלה 7
איך הצום גורם לנו לחזור בתשובה ?
8/16
שאלה 8
באיזה תאריך חל צום גדליה ?
9/16
שאלה 9
מתי מתחיל הצום ?
10/16
שאלה 10
מה קורה אם צום גדליה חל בשבת ?
11/16
שאלה 11
מי חייב לצום?
12/16
שאלה 12
מה עושה מי ששכח מהצום ואכל ?
13/16
שאלה 13
מה עוד נוהגים לעשות ביום זה ?
14/16
שאלה 14
מה מוסיפים בתפילת העמידה בצום ?
15/16
שאלה 15
מה מבין הדברים הבאים לא מוסיפים בתפילות במהלך יום זה ?
16/16
שאלה 16
איזה סכום נוהגים לתת לצדקה ביום הצום ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
מסך מלא