כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/21
שאלה 1
לזכר מה נקבע צום עשרה בטבת ?
2/21
שאלה 2
באיזה תאריך נחרב בית המקדש ?
3/21
שאלה 3
לאיזו ארץ הוגלו היהודים לאחר שנחרב בית המקדש ?
4/21
שאלה 4
איזה מלך החריב את בית המקדש הראשון ?
5/21
שאלה 5
מה המטרה של יום צום ?
6/21
שאלה 6
איך הצום גורם לנו לחזור בתשובה ?
7/21
שאלה 7
למה תרגום התורה ליוונית זהו דבר עצוב ?
8/21
שאלה 8
מתי תרגמו את התורה ליוונית ?
9/21
שאלה 9
מי נפטר ב-ט' בטבת ?
10/21
שאלה 10
מה מהדברים הבאים נאמר על עזרא הסופר ?
11/21
שאלה 11
מתי מתחיל הצום ?
12/21
שאלה 12
מה קורה אם צום עשרה בטבת חל ביום שישי ?
13/21
שאלה 13
מי חייב לצום ?
14/21
שאלה 14
מה עושה מי ששכח מהצום ואכל ?
15/21
שאלה 15
מה עוד נוהגים לעשות במהלך הצום ?
16/21
שאלה 16
מה מוסיפים בתפילת העמידה בצום עשרה בטבת ?
17/21
שאלה 17
מה מבין הדברים הבאים לא מוסיפים בתפילות במהלך הצום ?
18/21
שאלה 18
איזה סכום נוהגים לתת לצדקה ביום הצום ?
19/21
שאלה 19
מי קבע את עשרה בטבת ל'יום הקדיש הכללי' ?
20/21
שאלה 20
על מי אומרים קדיש ביום זה ?
21/21
שאלה 21
מה תיקנה הרבנות הראשית לומר ביום זה בבית הכנסת ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא