כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/16
שאלה 1
עם ישראל קשורים לה', ולכן :
2/16
שאלה 2
באילו מצבים אסור לאכול את בשר הקרבן ?
3/16
שאלה 3
מהי מצוות 'לקט' ?
4/16
שאלה 4
מדוע צריך להימנע מלהישבע בשם ה' ?
5/16
שאלה 5
את מי אסור לקלל ?
6/16
שאלה 6
מה משמעות האיסור 'לא תעמוד על דם רעך' ?
7/16
שאלה 7
מה צריך לעשות כשרואים חבר עובר עבירה ?
8/16
שאלה 8
מהי מצוות 'אהבת ישראל' ?
9/16
שאלה 9
באילו תחומים קיים איסור 'כלאים' ?
10/16
שאלה 10
איך נקראים פירות העץ במשך 3 שנים מהנטיעה ?
11/16
שאלה 11
היכן מותר לאכול את פירות העץ בשנה הרביעית ?
12/16
שאלה 12
מה חייבים לעשות לפני שאוכלים מבשר הקרבנות ?
13/16
שאלה 13
איזה איזור בראש אסור לגלח בכלל ?
14/16
שאלה 14
על איזה יהודי יש ציווי מיוחד לאהוב אותו כמו כל יהודי אחר ?
15/16
שאלה 15
מה עונשו של מי שעבד עבודה זרה ?
16/16
שאלה 16
בזכות מה יזכו עם ישראל לגור בארץ הקודש ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
CloseApp