כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מהו אשם מעילה ?
2/4
שאלה 2
איזו חיה מביאים עבור קרבן אשם ?
3/4
שאלה 3
איך נקרא הקרבן שמקריב אדם שלא בטוח אם חטא או לא ?
4/4
שאלה 4
באיזה מהמקרים הבאים יש להביא קרבן אשם גזלה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד