כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
באיזה מקרה יש להביא קרבן חטאת ?
2/6
שאלה 2
היכן שוחטים את קרבן החטאת ?
3/6
שאלה 3
מיהו 'הכהן המשיח' ?
4/6
שאלה 4
כמה פעמים מזים מהדם של חטאת כהן גדול על הפרוכת ?
5/6
שאלה 5
מהי חטאת העדה ?
6/6
שאלה 6
איזו חיה יש להביא לקרבן חטאת יחיד ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד