כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
מאיזה סוג מגיע קרבן המנחה ?
2/5
שאלה 2
מה אסור להוסיף למנחה ?
3/5
שאלה 3
איזו כמות מהמנחה מוקרבת על גבי המזבח ?
4/5
שאלה 4
מי מקבל את שאר המנחה ?
5/5
שאלה 5
איך נקראת המנחה המובאת לאחר החג הראשון של פסח ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד