כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
באיזה מצב לא מביאים קרבן עולה ויורד ?
2/3
שאלה 2
מהי שבועת עדות ?
3/3
שאלה 3
מה מקריב אדם עני מאוד לקרבן עולה ויורד ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד