כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מדוע נקרא הקרבן בשם 'עולה' ?
2/4
שאלה 2
מה זו 'סמיכה' ?
3/4
שאלה 3
איך נקרא הכלי בו מוליכים את הדם ממקום השחיטה אל המזבח ?
4/4
שאלה 4
כאשר קרבן העולה מובא מעוף, כיצד שוחטים אותו ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד