כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
מה תרמו הנשיאים לכבוד חנוכת המשכן ?
2/5
שאלה 2
איזו משפחה מהלויים לא קבלה עגלות ומדוע ?
3/5
שאלה 3
מה מהדברים הבאים לא כלול בקרבנות שהביאו הנשיאים ?
4/5
שאלה 4
מתי הקריבו הנשיאים את הקרבנות ?
5/5
שאלה 5
היכן ה' היה מדבר עם משה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד