כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/10
שאלה 1
מה הוא הרקע למחלוקת של קרח על משה ?
2/10
שאלה 2
מה טוענים קרח ועדתו ?
3/10
שאלה 3
מדוע משה דוחה את מבחן הקטורת לבוקר ?
4/10
שאלה 4
איך משה מנסה להרגיע את קרח ?
5/10
שאלה 5
מה היה העונש של קרח ומשפחתו ?
6/10
שאלה 6
כיצד נענשו מקטירי הקטורת ?
7/10
שאלה 7
מדוע פורצת מגיפה בעם ?
8/10
שאלה 8
כיצד נעצרת המגיפה ?
9/10
שאלה 9
היכן הניחו את המטות של כל השבטים ?
10/10
שאלה 10
מה קרה למטה אהרון ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד