כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
למה ה' מוליך את עם ישראל בדרך ארוכה?
2/4
שאלה 2
איך ה' שומר ומלווה את ישראל במדבר?
3/4
שאלה 3
מה קורה במצרים לאחר מספר ימים?
4/4
שאלה 4
מה היה תפקידו של עמוד הענן כשהמצרים ירו על עם ישראל?
התרגול הסתיים
כל הכבוד