כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מדוע חושש מלך מצרים החדש מעם ישראל?
2/4
שאלה 2
מה עושה מלך מצרים בעקבות החשש שלו?
3/4
שאלה 3
מה מצוה המלך על המילדות?
4/4
שאלה 4
האם המיילדות ממלאות את ציווי פרעה?
התרגול הסתיים
כל הכבוד