כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/4
שאלה 1
מה נהוג לעשות לפני הדלקת הנרות ?
2/4
שאלה 2
אילו ברכות מברכים בהדלקת הנרות ?
3/4
שאלה 3
כיצד מדליקים את נרות החג בלילה השני ?
4/4
שאלה 4
מה עושים כדי שנוכל לברך ברכת שהחיינו בלילה השני ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד