כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/5
שאלה 1
מתי עושים 'התרת נדרים' ?
2/5
שאלה 2
כמה אנשים צריך כדי לעשות התרת נדרים ?
3/5
שאלה 3
מדוע נוהגים להתרחץ לפני ראש השנה ?
4/5
שאלה 4
במה יש להרבות בערב החג ?
5/5
שאלה 5
מתי מותר להתחיל להתכונן ליום השני של החג ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד