כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
מדוע טובלים תפוח בדבש ?
2/5
שאלה 2
מה נוהגים שלא לאכול בראש השנה ?
3/5
שאלה 3
מדוע נוהגים לא לישון הרבה בראש השנה ?
4/5
שאלה 4
מה צריך להשתדל במהלך ראש השנה ?
5/5
שאלה 5
מה נוהגים לומר בראש השנה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד