כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/4
שאלה 1
אילו סוגי תקיעות תוקעים בראש השנה ?
2/4
שאלה 2
מכמה קולות מורכבת התרועה ?
3/4
שאלה 3
כמה קולות חייבים לשמוע כדי לקיים את מצוות תקיעת שופר ?
4/4
שאלה 4
כמה קולות נוהגים לשמוע ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד