כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/4
שאלה 1
במשך כמה ימים חל חג ראש השנה ?
2/4
שאלה 2
איזה מהשמות הבאים הוא לא אחד מהשמות של ראש השנה ?
3/4
שאלה 3
מדוע ראש השנה נקרא 'יום הדין' ?
4/4
שאלה 4
איזה שם של ראש השנה קשור לתקיעת השופר ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד