כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/33
שאלה 1
באיזה תאריך חל חג השבועות ?
2/33
שאלה 2
מה מהשמות הבאים הוא לא אחד משמות חג השבועות ?
3/33
שאלה 3
מדוע חג השבועות נקרא בשם זה ?
4/33
שאלה 4
מדוע החג נקרא בשם "חג הביכורים" ?
5/33
שאלה 5
מדוע החג נקרא בשם "עצרת" ?
6/33
שאלה 6
איך נקראו שלושת הימים שלפני מתן תורה ?
7/33
שאלה 7
מה עם ישראל היה צריך לעשות בימים אלו ?
8/33
שאלה 8
מה היה אסור לבני ישראל לעשות בימים אלו ?
9/33
שאלה 9
מה התכוונו עם ישראל כשאמרו 'נעשה ונשמע' ?
10/33
שאלה 10
מה אפשר ללמוד מכך שה' נתן את התורה במדבר ?
11/33
שאלה 11
לפי אילו חוקים ה' ברא את העולם ?
12/33
שאלה 12
מהו הדבר שמאחד את העם שלנו ?
13/33
שאלה 13
מה מהדברים הבאים נוהגים לעשות לפני החג ?
14/33
שאלה 14
אילו ברכות מברכים לפני הדלקת הנרות ?
15/33
שאלה 15
מה עושים בליל חג השבועות ?
16/33
שאלה 16
מה נוהגים ללמוד בלילה זה ?
17/33
שאלה 17
מדוע נשארים ערים ?
18/33
שאלה 18
כמו מה נחשבת קריאת עשרת הדברות בבית הכנסת בחג ?
19/33
שאלה 19
מי הערבים שה' הסכים לקבל כדי לתת לעם ישראל את התורה ?
20/33
שאלה 20
מה ביקש הרבי מליובאוויטש ?
21/33
שאלה 21
מתי קוראים את עשרת הדברות בחג ?
22/33
שאלה 22
מהי אחת סיבות לכך שאוכלים מאכלי חלב ?
23/33
שאלה 23
כמה זמן יש לחכות בין בשר לחלב ?
24/33
שאלה 24
מדוע יש לאכול גם בשר בחג ?
25/33
שאלה 25
מה נוהגים לעשות בבית הכנסת לפני החג ?
26/33
שאלה 26
מה אחת הסיבות לקישוט בית הכנסת ?
27/33
שאלה 27
סיבה נוספת לקישוט בית הכנסת היא :
28/33
שאלה 28
למה הגיור של רות קשור לחג השבועות ?
29/33
שאלה 29
מי נולד ונפטר בחג השבועות ?
30/33
שאלה 30
מתי התרחש סיפור מגילת רות ?
31/33
שאלה 31
מה עושים במוצאי החג ?
32/33
שאלה 32
מדוע היום שלאחר החג מצוין כ'אסרו חג' ?
33/33
שאלה 33
מה אסור לעשות ב'אסרו חג'?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
בינוני
בוגרים