כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/4
שאלה 1
מה התכוונו עם ישראל כשאמרו 'נעשה ונשמע' ?
2/4
שאלה 2
מה אפשר ללמוד מכך שה' נתן את התורה במדבר ?
3/4
שאלה 3
לפי אילו חוקים ה' ברא את העולם ?
4/4
שאלה 4
מהו הדבר שמאחד את העם שלנו ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
בינוני
בוגרים