כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/33
שאלה 1
באיזה תאריך חל חג השבועות ?
2/33
שאלה 2
מה מהשמות הבאים הוא לא אחד משמות חג השבועות ?
3/33
שאלה 3
מדוע חג השבועות נקרא בשם זה ?
4/33
שאלה 4
מדוע החג נקרא בשם "חג הביכורים" ?
5/33
שאלה 5
מדוע החג נקרא בשם "עצרת" ?
6/33
שאלה 6
איך נקראו שלושת הימים שלפני מתן תורה ?
7/33
שאלה 7
מה עם ישראל היה צריך לעשות בימים אלו ?
8/33
שאלה 8
מה היה אסור לבני ישראל לעשות בימים אלו ?
9/33
שאלה 9
מה התכוונו עם ישראל כשאמרו 'נעשה ונשמע' ?
10/33
שאלה 10
מה אפשר ללמוד מכך שה' נתן את התורה במדבר ?
11/33
שאלה 11
לפי אילו חוקים ה' ברא את העולם ?
12/33
שאלה 12
מהו הדבר שמאחד את העם שלנו ?
13/33
שאלה 13
מה מהדברים הבאים נוהגים לעשות לפני החג ?
14/33
שאלה 14
אילו ברכות מברכים לפני הדלקת הנרות ?
15/33
שאלה 15
מה עושים בליל חג השבועות ?
16/33
שאלה 16
מה נוהגים ללמוד בלילה זה ?
17/33
שאלה 17
מדוע נשארים ערים ?
18/33
שאלה 18
כמו מה נחשבת קריאת עשרת הדברות בבית הכנסת בחג ?
19/33
שאלה 19
מי הערבים שה' הסכים לקבל כדי לתת לעם ישראל את התורה ?
20/33
שאלה 20
מה ביקש הרבי מליובאוויטש ?
21/33
שאלה 21
מתי קוראים את עשרת הדברות בחג ?
22/33
שאלה 22
מהי אחת סיבות לכך שאוכלים מאכלי חלב ?
23/33
שאלה 23
כמה זמן יש לחכות בין בשר לחלב ?
24/33
שאלה 24
מדוע יש לאכול גם בשר בחג ?
25/33
שאלה 25
מה נוהגים לעשות בבית הכנסת לפני החג ?
26/33
שאלה 26
מה אחת הסיבות לקישוט בית הכנסת ?
27/33
שאלה 27
סיבה נוספת לקישוט בית הכנסת היא :
28/33
שאלה 28
למה הגיור של רות קשור לחג השבועות ?
29/33
שאלה 29
מי נולד ונפטר בחג השבועות ?
30/33
שאלה 30
מתי התרחש סיפור מגילת רות ?
31/33
שאלה 31
מה עושים במוצאי החג ?
32/33
שאלה 32
מדוע היום שלאחר החג מצוין כ'אסרו חג' ?
33/33
שאלה 33
מה אסור לעשות ב'אסרו חג'?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
ביכורים לכהן
ביכורים לכהן
אות בספר התורה
אומות העולם
תיקון ליל שבועות
תהלוכת הכנסת ספר תורה
שמע בני מוסר אביך
שמחת הכנסת התורה
שמות החג
שבעת המינים בטנא
ריב ההרים
ריב ההרים
קישוט הבית לכבוד שבועות
קישוט הבית לכבוד שבועות
קישוט בית הכנסת
קישוט בית הכנסת
עליה לרגל
עליה לירושלים
עליה לירושלים
עולים לרגל
עולים לרגל
נעשה ונשמע כתרים
מתן תורה
מצוות ביכורים
מעמד הר סיני
מעמד הר סיני
מגילת רות
מביאים ביכורים
מביאים ביכורים
מאכלי חלב
מאכלי חלב
לימוד ליל שבועות
טנא
חג שמח
הר סיני
הצניעות של רות
הכנסת ספר תורה