כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
מה נוהגים לעשות בבית הכנסת לפני החג ?
2/3
שאלה 2
מה אחת הסיבות לקישוט בית הכנסת ?
3/3
שאלה 3
סיבה נוספת לקישוט בית הכנסת היא :
התרגול הסתיים
כל הכבוד