כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/4
שאלה 1
כמו מה נחשבת קריאת עשרת הדברות בבית הכנסת בחג ?
2/4
שאלה 2
מי הערבים שה' הסכים לקבל כדי לתת לעם ישראל את התורה ?
3/4
שאלה 3
מה ביקש הרבי מליובאוויטש ?
4/4
שאלה 4
מתי קוראים את עשרת הדברות בחג ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
בינוני
בוגרים