כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
איך נקראו שלושת הימים שלפני מתן תורה ?
2/3
שאלה 2
מה עם ישראל היה צריך לעשות בימים אלו ?
3/3
שאלה 3
מה היה אסור לבני ישראל לעשות בימים אלו ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד