כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/5
שאלה 1
באיזה תאריך חל חג השבועות ?
2/5
שאלה 2
מה מהשמות הבאים הוא לא אחד משמות חג השבועות ?
3/5
שאלה 3
מדוע חג השבועות נקרא בשם זה ?
4/5
שאלה 4
מדוע החג נקרא בשם "חג הביכורים" ?
5/5
שאלה 5
מדוע החג נקרא בשם "עצרת" ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
בינוני
בוגרים