כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
מדוע אסור להקריב קרבנות מחוץ למקדש ?
2/5
שאלה 2
מדוע אסור לאכול את הדם ?
3/5
שאלה 3
מדוע מזים מדם הקרבנות על המזבח ?
4/5
שאלה 4
מה צריך לעשות עם הדם כאשר שוחטים חיה לאכילה ?
5/5
שאלה 5
מה קורה אם אדם אכל נבלה או טרפה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד