כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
את מי ממנה משה לעדים לדברי השירה ?
2/7
שאלה 2
בעזרת איזה משל מתוארת בשירה שמירת ה' על העם ?
3/7
שאלה 3
מה עלול לגרום השפע והעושר לבני ישראל ?
4/7
שאלה 4
מה יבינו כולם כשתבא הגאולה ?
5/7
שאלה 5
מדוע משה ויהושע אומרים את השירה יחד לעם ?
6/7
שאלה 6
להיכן מצווה ה' על משה לעלות ?
7/7
שאלה 7
מה מראה ה' למשה לפני שמשה נפטר ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד