כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
מה היה אחד הסימנים שנתן ה' למשה כדי שעם ישראל יאמינו בו?
2/3
שאלה 2
מה הסיבה הנוספת שגורמת למשה לחשוש מהתפקיד?
3/3
שאלה 3
מה תפקידו של אהרן?
התרגול הסתיים
כל הכבוד