כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
מתי חלה שנת שמיטה ?
2/6
שאלה 2
מה צריך לעשות בעל השדה עם השדה שלו בשמיטה ?
3/6
שאלה 3
איך נקראת שנת החמישים ?
4/6
שאלה 4
מה דומה בין שנת השמיטה לשנת היובל ?
5/6
שאלה 5
לכמה שנים תספיק התבואה שתצמח בשנה השישית ?
6/6
שאלה 6
מדוע אי אפשר למכור קרקעות לצמיתות ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד