כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
עם איזה שמן יש להדליק את מנורת הזהב ?
2/6
שאלה 2
כמה חלות היו מונחות על שולחן לחם הפנים ?
3/6
שאלה 3
מה עשו עם החלות הקודמות, כשהניחו חלות חדשות ?
4/6
שאלה 4
מה עונשו של המקלל את שם ה' ?
5/6
שאלה 5
מה דינו של אדם שהרג בהמה של אדם אחר ?
6/6
שאלה 6
מה צריך לעשות אדם שפצע אדם אחר ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד