כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/2
שאלה 1
כיצד זורקים את דמו של קרבן האשם ?
2/2
שאלה 2
היכן שוחטים את קרבן האשם ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד