כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
איך נקרא החומר שפיזרו על המנחה בשביל ריח ?
2/4
שאלה 2
היכן מותר לכהנים לאכול את מה שנותר מהמנחה ?
3/4
שאלה 3
מתי הקריב הכהן הגדול מנחה ?
4/4
שאלה 4
מי מביא מנחת חינוך ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד