כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/23
שאלה 1
למי מבין קרובי המשפחה הבאים שנפטר אסור לכהן להיטמא ?
2/23
שאלה 2
באיזה מצב מותר לכהן להיטמא לאחותו שנפטרה ?
3/23
שאלה 3
מדוע יש לכהנים הגבלות יותר מלשאר העם ?
4/23
שאלה 4
למי מבין קרובי המשפחה הבאים שנפטר מותר לכהן הגדול להיטמא ?
5/23
שאלה 5
מה מותר ומה אסור לכהן בעל מום ?
6/23
שאלה 6
איזה כהן לא יכול לאכול מהקרבנות וממתנות הכהונה ?
7/23
שאלה 7
באיזה מצב בת של כהן לא יכולה לאכול מהקרבנות ?
8/23
שאלה 8
מתי אפשר לאכול את בשר קרבן התודה ?
9/23
שאלה 9
איזו מהפעולות הבאות מותרת ?
10/23
שאלה 10
אילו ימים מתוך חג הפסח אסורים במלאכה ?
11/23
שאלה 11
מתי מקריבים את מנחת העומר ?
12/23
שאלה 12
מה אסור לעשות עד להקרבת מנחת העומר ?
13/23
שאלה 13
כמה ימים סופרים מפסח ועד חג השבועות ?
14/23
שאלה 14
איזה סוג קרבן מקריבים בחג השבועות ?
15/23
שאלה 15
איזו מצוה מיוחדת יש בראש השנה ?
16/23
שאלה 16
מה המשמעות של יום כיפור ?
17/23
שאלה 17
לזכר מה בונים סוכות ?
18/23
שאלה 18
עם איזה שמן יש להדליק את מנורת הזהב ?
19/23
שאלה 19
כמה חלות היו מונחות על שולחן לחם הפנים ?
20/23
שאלה 20
מה עשו עם החלות הקודמות, כשהניחו חלות חדשות ?
21/23
שאלה 21
מה עונשו של המקלל את שם ה' ?
22/23
שאלה 22
מה דינו של אדם שהרג בהמה של אדם אחר ?
23/23
שאלה 23
מה צריך לעשות אדם שפצע אדם אחר ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp