כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/14
שאלה 1
מתי חלה שנת שמיטה ?
2/14
שאלה 2
מה צריך לעשות בעל השדה עם השדה שלו בשמיטה ?
3/14
שאלה 3
איך נקראת שנת החמישים ?
4/14
שאלה 4
מה דומה בין שנת השמיטה לשנת היובל ?
5/14
שאלה 5
לכמה שנים תספיק התבואה שתצמח בשנה השישית ?
6/14
שאלה 6
מדוע אי אפשר למכור קרקעות לצמיתות ?
7/14
שאלה 7
מי יכול 'לגאול' (לקנות בחזרה) קרקע שנמכרה ?
8/14
שאלה 8
מתי המוכר יכול לקנות בחזרה את הקרקע ?
9/14
שאלה 9
מה קורה עם הקרקע שנמכרה, כשמגיעה שנת היובל ?
10/14
שאלה 10
במשך כמה זמן מהמכירה ניתן 'לגאול' בית בעיר מוקפת חומה ?
11/14
שאלה 11
מהי ריבית ?
12/14
שאלה 12
מה אסור לעשות לעבד עברי ?
13/14
שאלה 13
מדוע עבד עברי משתחרר ביובל ?
14/14
שאלה 14
מי צריך לדאוג לשחרר יהודי שנמכר לעבד לגוי ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp