כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/11
שאלה 1
מה יקבלו עם ישראל אם ישמרו את המצוות ?
2/11
שאלה 2
מה יקרה לאחר שעם ישראל יחטא וייצא לגלות ?
3/11
שאלה 3
מהו הערך הכספי שצריך לתת עבור זכר מעל גיל 60 ?
4/11
שאלה 4
מה קורה אם אדם הקדיש בהמה לקרבן ואחר כך מצא טובה יותר ?
5/11
שאלה 5
מה יעשה אדם שהקדיש בהמה לקרבן ונהיה בה מום ?
6/11
שאלה 6
כמה משלם אדם שהקדיש את ביתו ורוצה לקנות בחזרה ?
7/11
שאלה 7
שדה שהוקדש לה' ונמכרה, לידי מי הוא עובר ביובל ?
8/11
שאלה 8
האם ניתן להקדיש בכור בהמה לה' ?
9/11
שאלה 9
מה עושים עם בהמה טמאה שהוקדשה לה' ?
10/11
שאלה 10
היכן צריך לאכול את 'המעשר' מהתבואה ?
11/11
שאלה 11
כיצד בוחרים בהמות למעשר ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp