כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/27
שאלה 1
מי יכול להביא קרבן אל המשכן ?
2/27
שאלה 2
מה יש לבדוק לפני הבאת הקרבן ?
3/27
שאלה 3
מדוע נקרא הקרבן בשם 'עולה' ?
4/27
שאלה 4
מה זו 'סמיכה' ?
5/27
שאלה 5
איך נקרא הכלי בו מוליכים את הדם ממקום השחיטה אל המזבח ?
6/27
שאלה 6
כאשר קרבן העולה מובא מעוף, כיצד שוחטים אותו ?
7/27
שאלה 7
מאיזה סוג מגיע קרבן המנחה ?
8/27
שאלה 8
מה אסור להוסיף למנחה ?
9/27
שאלה 9
איזו כמות מהמנחה מוקרבת על גבי המזבח ?
10/27
שאלה 10
מי מקבל את שאר המנחה ?
11/27
שאלה 11
איך נקראת המנחה המובאת לאחר החג הראשון של פסח ?
12/27
שאלה 12
מה משמעות השם 'שלמים' ?
13/27
שאלה 13
איזה חלק מקרבן השלמים ניתן לכהנים ?
14/27
שאלה 14
מהו השלב הראשון בתהליך הקרבת הקרבן ?
15/27
שאלה 15
באיזה מקרה יש להביא קרבן חטאת ?
16/27
שאלה 16
היכן שוחטים את קרבן החטאת ?
17/27
שאלה 17
מיהו 'הכהן המשיח' ?
18/27
שאלה 18
כמה פעמים מזים מהדם של חטאת כהן גדול על הפרוכת ?
19/27
שאלה 19
מהי חטאת העדה ?
20/27
שאלה 20
איזו חיה יש להביא לקרבן חטאת יחיד ?
21/27
שאלה 21
באיזה מצב לא מביאים קרבן עולה ויורד ?
22/27
שאלה 22
מהי שבועת עדות ?
23/27
שאלה 23
מה מקריב אדם עני מאוד לקרבן עולה ויורד ?
24/27
שאלה 24
מהו אשם מעילה ?
25/27
שאלה 25
איזו חיה מביאים עבור קרבן אשם ?
26/27
שאלה 26
איך נקרא הקרבן שמקריב אדם שלא בטוח אם חטא או לא ?
27/27
שאלה 27
באיזה מהמקרים הבאים יש להביא קרבן אשם גזלה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp