כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/17
שאלה 1
מתי צריכה לבעור אש על המזבח ?
2/17
שאלה 2
מהו הדשן ?
3/17
שאלה 3
להיכן הוציאו את הדשן ?
4/17
שאלה 4
מתי היו מסדרים את העצים על המזבח ?
5/17
שאלה 5
איך נקרא החומר שפיזרו על המנחה בשביל ריח ?
6/17
שאלה 6
איזו כמות מהמנחה מוקרבת על גבי המזבח ?
7/17
שאלה 7
היכן מותר לכהנים לאכול את מה שנותר מהמנחה ?
8/17
שאלה 8
מתי הקריב הכהן הגדול מנחה ?
9/17
שאלה 9
מי מביא מנחת חינוך ?
10/17
שאלה 10
מי יכול לאכול ראשון מקרבן החטאת ?
11/17
שאלה 11
מה עושים עם כלי חרס שבושל בו בשר של חטאת ?
12/17
שאלה 12
איזה דין מיוחד יש לחטאת כהן גדול וחטאת הסנהדרין ?
13/17
שאלה 13
כיצד זורקים את דמו של קרבן האשם ?
14/17
שאלה 14
היכן שוחטים את קרבן האשם ?
15/17
שאלה 15
מתי אפשר לאכול את בשר קרבן התודה ?
16/17
שאלה 16
מתי אפשר לאכול בשר של קרבנות שלמים אחרים (נדר או נדבה) ?
17/17
שאלה 17
איזה חלק מקרבן השלמים ניתן לכהנים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp