כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/16
שאלה 1
כמה ימים האישה טמאה לאחר לידת בן ?
2/16
שאלה 2
מתי נערכת ברית המילה ?
3/16
שאלה 3
מה מקריבה האישה לאחר הלידה ?
4/16
שאלה 4
מה מקריבה אישה עניה לאחר הלידה ?
5/16
שאלה 5
מִהי צרעת?
6/16
שאלה 6
מִי בודק אם הנגע מטמא?
7/16
שאלה 7
אחד הסימנים שהכהן מחפש הוא:
8/16
שאלה 8
מקרים בהם הנגע על העור עלול להיות מטמא:
9/16
שאלה 9
מהו נתק?
10/16
שאלה 10
מהו הסימן לנתק שמטמא?
11/16
שאלה 11
אילו מהדברים הבאים המצורע לא עושה?
12/16
שאלה 12
באיזה צבע מופיע נגע הצרעת על בגדים ?
13/16
שאלה 13
מה קורה אם לאחר שבעה ימים הנגע גדל ?
14/16
שאלה 14
מה קורה אם לאחר שבעה ימים הנגע לא גדל ?
15/16
שאלה 15
בסיום השבוע השני, מה עושים אם הנגע נעלם ?
16/16
שאלה 16
מה קורה אם הנגע הפך לכהה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp