כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/29
שאלה 1
איזו מהפעולות הבאות נעשתה כחלק מהכנת הלויים לעבודת המשכן ?
2/29
שאלה 2
מי השתתף בטקס סמיכת והנפת הלויים ?
3/29
שאלה 3
כמה שנים לומדים הלויים את עבודת המשכן ?
4/29
שאלה 4
מאיזה גיל מתחילים הלויים לעבוד בפועל במשכן ?
5/29
שאלה 5
באיזה תאריך מקריבים את קרבן הפסח ?
6/29
שאלה 6
מה בקשו ממשה אלו שהיו טמאים בי"ד בניסן ?
7/29
שאלה 7
מה משיב ה' על בקשתם ?
8/29
שאלה 8
מה דינו של מי שיכל להקריב קרבן פסח בזמן ולא עשה זאת ?
9/29
שאלה 9
כיצד ידעו עם ישראל מתי עליהם לצאת למסע הבא במדבר ?
10/29
שאלה 10
כיצד היה אוסף משה את העם ?
11/29
שאלה 11
באילו הזדמנויות נוספות היו תוקעים בחצוצרות ?
12/29
שאלה 12
כיצד ידעו מה המטרה של התקיעה בכל פעם ?
13/29
שאלה 13
איזה שבט יצא ראשון למסע ?
14/29
שאלה 14
אילו ממשפחות הלויים נסעו אחרי מחנה יהודה ?
15/29
שאלה 15
מי מהשבטים הבאים היה במחנה שנסע אחרון ?
16/29
שאלה 16
כיצד ידעו עם ישראל שעליהם לעצור ?
17/29
שאלה 17
מי נפרד מעם ישראל לפני שנסעו מהר סיני ?
18/29
שאלה 18
מדוע ה' כועס על התלונות של חלק מעם ישראל ?
19/29
שאלה 19
כיצד ה' מעניש אותם ?
20/29
שאלה 20
איך נעצרת האש ?
21/29
שאלה 21
מי התחילו להתלונן על כך שאין בשר וגררו את כולם ?
22/29
שאלה 22
מה אומר משה לאלוקים ?
23/29
שאלה 23
מה מצוה אלוקים בתגובה לדברי משה ?
24/29
שאלה 24
מי היו אלדד ומידד ?
25/29
שאלה 25
איזה בשר שלח ה' לעם בעקבות התלונות ?
26/29
שאלה 26
מה קרה תוך כדי שאכלו את בשר השלו ?
27/29
שאלה 27
כיצד נקרא המקום בו קרתה המגפה ?
28/29
שאלה 28
מדוע נענשה מרים בצרעת ?
29/29
שאלה 29
מה עונה ה' לתפילתו של משה על מרים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp