כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/18
שאלה 1
מדוע קורא בלק לבלעם ?
2/18
שאלה 2
מדוע בלעם מסרב בתחילה להגיע ?
3/18
שאלה 3
כיצד בלק מנסה לשכנע את בלעם להגיע בכל זאת ?
4/18
שאלה 4
מה עונה ה' לבלעם, כשהוא שואל שוב אם ללכת ?
5/18
שאלה 5
מדוע אתונו של בלעם עוצרת באמצע הדרך ?
6/18
שאלה 6
מה שואלת האתון את בלעם ?
7/18
שאלה 7
מה אומר המלאך לבלעם ?
8/18
שאלה 8
מה מסביר בלעם לבלק ?
9/18
שאלה 9
כיצד מנסה בלעם לשכנע את ה' לקלל את העם ?
10/18
שאלה 10
מה קורה כשבלעם מתחיל לדבר ?
11/18
שאלה 11
איזו נבואה מתנבא בלעם ?
12/18
שאלה 12
מדוע פורצת מגפה בעם כשחנו בשיטים ?
13/18
שאלה 13
מה מצוה משה ?
14/18
שאלה 14
מי היה זמרי, שחטא מול כל העם ?
15/18
שאלה 15
מי מעניש את זמרי ?
16/18
שאלה 16
כמה אנשים נהרגו במגפה בסך הכל ?
17/18
שאלה 17
איזה שכר קבל פנחס על שהעניש את זמרי ועצר את המגפה ?
18/18
שאלה 18
את מי מצוה ה' לשנוא ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp