כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/23
שאלה 1
מאיזה גיל ספרו את בני ישראל במדבר ?
2/23
שאלה 2
כיצד ספרו את בני ישראל ?
3/23
שאלה 3
מי היו הסופרים ?
4/23
שאלה 4
איזה שבט לא נכלל בספירה ומדוע ?
5/23
שאלה 5
אילו שבטים חנו לצד שבט יהודה ?
6/23
שאלה 6
איזה מהשבטים הבאים חנה בצד דרום ?
7/23
שאלה 7
באיזה צד חנה שבט דן ?
8/23
שאלה 8
כמה בנים היו לאהרן ?
9/23
שאלה 9
מה תפקיד הכהנים במשכן ?
10/23
שאלה 10
מדוע נבחרו הלויים לעבוד במשכן במקום בכורי ישראל ?
11/23
שאלה 11
מאיזה גיל נספרו הלויים ?
12/23
שאלה 12
כיצד ספר משה את הלויים ?
13/23
שאלה 13
מה מהשמות הבאים הוא לא אחד ממשפחות הלויים ?
14/23
שאלה 14
איזו מבין משפחות הלויים נשאה את כלי המשכן ?
15/23
שאלה 15
מדוע 300 לויים לא נמנים בסכום הכולל של שבט לוי ?
16/23
שאלה 16
לכמה בכורות לא היה לוי מחליף ?
17/23
שאלה 17
מה עשו הבכורות שלא היה להם לוי מחליף ?
18/23
שאלה 18
בני כמה היו צריכים להיות האנשים שנשאו את כלי הקודש ?
19/23
שאלה 19
למי מותר להכנס לתוך המשכן ?
20/23
שאלה 20
כיצד בני קהת, הלויים, לקחו את הכלים מהמשכן ?
21/23
שאלה 21
מה היה באחריותם של משפחת גרשון לקחת ?
22/23
שאלה 22
מה היה באחריותם של משפחת מררי לקחת ?
23/23
שאלה 23
מי היה האחראי על עבודת בני גרשון ובני מררי ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp