כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/17
שאלה 1
מי יכול לבטל את הנדר של ילדה ?
2/17
שאלה 2
מה קורה אם האבא שמע את הנדר ושתק ?
3/17
שאלה 3
אילו נדרים יכול הבעל לבטל עבור האשה ?
4/17
שאלה 4
מי יכול לבטל נדר של אשה אלמנה או גרושה ?
5/17
שאלה 5
מדוע ה' מצוה להילחם במדין ?
6/17
שאלה 6
מה עתיד לקרות לאחר מלחמת מדין ?
7/17
שאלה 7
כמה מלכים היו במדין ?
8/17
שאלה 8
מדוע משה כועס על כך שהשאירו את נשות מדין בחיים ?
9/17
שאלה 9
מדוע החיילים נשארו במשך שבעה ימים מחוץ למחנה ישראל ?
10/17
שאלה 10
מה עשו עם הכלים שנלקחו ממדין לפני שהשתמשו בהם ?
11/17
שאלה 11
כיצד חילקו את השלל בין העם ללוחמים ?
12/17
שאלה 12
מדוע מפקדי הצבא תרמו תרומה לה' מעבר למה שהיו חייבים ?
13/17
שאלה 13
מדוע מבקשים בני גד וראובן להישאר בעבר הירדן ?
14/17
שאלה 14
מדוע משה כועס על בני גד ובני ראובן ?
15/17
שאלה 15
מה עונים בני ראובן ובני גד למשה ?
16/17
שאלה 16
האם משה מסכים לבקשתם ?
17/17
שאלה 17
את מי עוד מצרף משה לבני ראובן ובני גד ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp